Popiół z kominka [11-6-2022]-pdf


1. Gdzie można zainstalować kominek?

Kominki mogą być instalowane w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych (do 12 m wysokości lub do czterech kondygnacji nadziemnych włącznie, bez względu na ich wysokość). Kubatura budynku nie może być mniejsza niż 30 m3. Kominek bezwzględnie wymaga podłączenia do własnego komina i doprowadzenia do pomieszczenia zimnego powietrza. Konieczne jest także spełnienie warunków instalacyjnych takich jak średnica przewodu kominowego czy minimalna długość przewodu kominowego. Z przepisów wynika, że kominki nie mogą być teraz instalowane na przykład w budynkach niskich niemieszkalnych, chociaż możliwe jest tam zarówno podłączenie do osobnego komina, zapewnienie odpowiedniej wentylacji, jak i doprowadzenie wymaganej ilości powietrza do spalania. Kłopot mają więc właściciele zajazdów czy restauracji, w których kominki często są nieodłącznym elementem wystroju wnętrza.

2. Na co trzeba zwrócić uwagę prz zakupie pieca?

W zależności od tego jakie kryteria ma spełniać ma kominek powinniśmy zwrócić uwagę na różne cechy. Jeżeli ma być głównie dekoracją, elementem wystroju wnętrza domu, należy zwrócić uwagę na walory estetyczne i rozwiązania umożliwiające łatwe korzystanie. Jeżeli urządzenie ma pełnić funkcję ogrzewania należy zwrócić uwagę na jego parametry techniczne:

- moc nominalną (uśrednioną ) pieca, ponieważ ta najlepiej odzwierciedla możliwości grzewcze urządzenia – można przyjąć przelicznik 1kW = 25m3 pomieszczenia do ogrzania;
- klasa energetyczna kominka – czas pracy urządzenia bez ponownego dokładania drewna;
- zużycie drewna powinno wynosić (przy nominalnej mocy pieca 9 kW) 3,5kg/h;
- temperatura spalin nie powinna przekraczać 400°C, aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu.

Przy zakupie każdego pieca należy zwrócić uwagę na możliwość zakupu materiałów eksploatacyjnych, części podlegających zużyciu oraz na udzieloną gwarancję i serwis pogwarancyjny. Montaż oraz instalację wkładów i kaset kominkowych należy zawsze powierzyć profesjonalnej, autoryzowanej firmie instalatorskiej.

3. W co należy się zaopatrzyć przed wizytą u „kominkarza”?

- plany architektoniczne domu, rzut piętra, opis budowy
- informację o kubaturze pomieszczenia,
- informacja o wymiarach (średnicy, długości) i stanie przewodu kominowego,
- zamierzany sposób wykorzystania kominka

4. Po czym można poznać dobre spalanie drewna?

Dobre spalanie drewna można poznać po zjawiskach:

- pozostały po spaleniu popiół powinien być biały i drobny;
- dym wylatujący z komina powinien być przynajmniej w początkowej fazie ekzploatacju niewidoczny –gdy dym wylatuje z komina jako biała mgła lub jest ciemny – świadczy to o złym spalaniu.

5. Co to jest klasa energetyczna wkładów?

Klasa energetyczna drewna określa czas pracy urządzenia bez ponownego dokładania drewna.
- klasa C – ogień ciągły – autonomia spalania (czas spalania się jednego załadunku drewna) wynosi 10 godz w warunkach określonych normą. Paleniska te należą do urządzeń grzewczych o najwyższych parametrach. W efekcie przy zredukowanym przebiegu palenia i w zależności od mocy nominalnej aparatu oraz przy ciągu przewodu kominowego między 5 a 10 Pa, zużycie drewna wynosi między 35 a 40kg. Reprezentuje to 2 – 3 załadowania dziennie.
- klasa I – ogień przerywany – autonomia spalania wynosi około 5 – 10 godz w warunkach określonych normą. Należą one do urządzeń skutecznych ale wymagają od 4 do 5 załadowań na dobę. Zużycie drewna jest większe niż w urządzeniach klasy C.
- klasa A – ogień dekoracyjny – autonomia spalania krótsza niż 5 godz, urządzenia do ogrzewania dodatkowego wymagające co najmniej 6 załadowań na dobę.

6. Popiół ze spalonego drzewa

Przy usuwaniu wypalonego popiołu należy zachować ostrożność, gdyż żar może utrzymywać się nawet 24 godziny. Powstały przy spalaniu popiół zawiera sporą ilość substancji mineralnych – wapnia, potasu, magnezu, fosforu, krzemu, sodu itd. Ich zróżnicowanie jest różne w zależności od ich zawartości w spalanym drewnie. Popiołu drzewnego można używać do nawożenia roślin lub w gospodarstwie domowym do czyszczenia metalowych przedmiotów.

Warunek: popiół nadaje się do ww. czynności tylko wtedy, jeżeli jest to czysty popiół drzewny!

7. Kilka słów o kaflach

Kafle wykorzystywane do wykonania obudowy pieca wykonywane są z gliny, następnie wypalane i pokrywane warstwą glazury. Przy odpowiednim nagrzaniu stają się źródłem promieniowania ciepła na pomieszczenie. Często porównuje się efekt w ten sposób uzyskany do promieniowania słonecznego. Kafle są też bardzo istotnym czynnikiem dekoracyjnym pieca. Ze względów estetycznych, jak i technicznych wymagania stawiane kaflom powinny być bardzo wysokie. Odpowiednią jakość wykonania gwarantuje współpraca z dobrą, sprawdzoną kaflarnią.

8. Doprowadzenie zimnego powietrza

Powietrze jest równie ważnym elementem procesu spalania jak drewno. Urządzenie grzewcze spalające drewno pobiera powietrze z wnętrza domu. Powstaje w ten sposób podciśnienie. Aby tego uniknąć w miejsce zużywanego powietrza musi być dostarczana odpowiednia ilość świeżego. W przeciwnym przypadku mogą pojawić się problemy:

- zadymianie wnętrza pomieszczenia przez kominek
- problemy z rozpaleniem i utrzymaniem ognia
- zaburzenia wentylacji
- emisja szkodliwych spalin do pomieszczenia i niebezpieczeństwo zatrucia domowników.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690):
- do kominków z zamkniętym paleniskiem (również piece wolnostojące) trzeba doprowadzić co najmniej 10 m3 powietrza w ciągu godziny na 1 kW nominalnej mocy cieplnej wkładu (kozy);
- kominki z otwartym paleniskiem wymagają doprowadzenia takiej ilości powietrza, aby prędkość jego przepływu w otworze komory spalania była nie mniejsza niż 0,2 m/s.

Dlatego pomieszczenia, w którym stoi kominek, piec wolnostojący, należy doprowadzić w sposób niemożliwy do zamknięcia dopływ zimnego powietrza. Może nim być prowadzący bezpośrednio na zewnątrz kanał powietrzny lub kanał skierowany do innego pomieszczenia domu
(kotłowni, piwnicy, strychu, itp.) wyposażonego w przymusową wentylację.